fbpx

Tietosuojakäytännöt

Kerromme tällä sivulla tietosuojakäytännöistä ja käyttöehdoista. Mikäli sinulla herää kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella. Vastaamme viestiinne 30 päivän kuluessa.


Oirepäiväkirja
applikaation tietosuoja

Tietosuojailmoitus

Laatimispäivä 5.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Aatos Vision Oy
Einoontie 95
64350 Karijoki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

info(at)aatosvision.fi

3. Tietosuojailmoituksen laajuus

Tämä tietosuojailmoitus koskee Oirepäiväkirja -sovellusta ja sen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitukset

Kaikkien henkilötietojen käsittelyn perusteena on käyttäjän antama suostumus henkilötietojensa käsittelyyn. Suostumus annetaan käyttäjäksi rekisteröitymisen ja sovelluksen lataamisen yhteydessä. Suostumuksen peruuttamiseksi ei riitä esimerkiksi sovelluksen poistaminen puhelimesta, vaan suostumuksen peruuttamisen yhteydessä sinun tulee lähettää sähköposti tämän ilmoituksen kohdassa 2 ilmoitettuihin yhteystietoihin.

Sovelluksen käyttötarkoitus on tarjota sovelluksen käyttäjälle mahdollisuus pitää päiväkirjaa joko omista tai läheistensä allergiaoireiden seurannasta. Lapsia tai muita läheisiä sovellukseen voi lisätä 6 kappaletta. Jos lisäät muiden tietoja sovellukseen tunnistettavassa muodossa, huolehdithan siitä, että kerrot tämän tietosuojailmoituksen sisältämät tiedot myös heille.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Sovelluksen käyttöönottamiseksi on annettava vähintään seuraavat tiedot:

  • sähköpostiosoite
  • salasana
  • Edellisten lisäksi tilitietoja ja laitetunnustasi joudutaan käsittelemään kirjautumisten ja sovellukseen pääsyn mahdollistamiseksi

Kaikkien muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista ja täysin käyttäjän päätettävissä. Jos tallennat sovellukseen erityisen arkaluonteisia tai henkilökohtaisia tietoja, kannattaa sovellukseen tallentaa mahdollisimman vähän sinua tai läheisiäsi yksilöiviä tietoja. Esimerkiksi lempinimen tai sovelluksen käyttöä varten luodun anonyymin sähköpostiosoitteen käyttäminen oikeiden sijaan on täysin mahdollista.

Muita tietoja, mitä sovelluksen käyttäjäprofiiliin voi tallentaa (tietojen tallentaminen on vapaaehtoista):

  • Nimi tai lempinimi
  • Syntymäaika
  • Allergiat
  • Käytössä olevat lääkkeet ja muita tietoja.

Näiden tietojen lisäksi sovellukseen ja taustajärjestelmiin voi tallentua käyttäjän antamia tietoja, esimerkiksi: tiedot ruuista, juomista, oireista, lääkkeistä, altistumisista, muista muistiinpanoista, pef-puhalluksista ja kuvista sekä mahdolliset muut tiedot, jotka liittyvät sovelluksen toimintoihin

Oirepäiväkirjan pitämisen yhteydessä kertyy usein myös tietoja kuten: ruokailujen seuranta, altistumisien ja siihen liittyvien oireiden seuranta.

Testivaiheessa henkilötietoja voidaan käyttää myös sovelluksen kehittämiseen. Sovelluksen kehittäminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sovellukseen lisätään jokin toiminto ja sen toimintaa testataan etukäteen.

Säilytämme myös käyttäjän kanssa mahdollisesti käydyn kirjeenvaihdon tai yhteydenotot, jotka voivat liittyä sovelluksessa ilmenneen ongelman selvittämiseen tai muuhun sovelluksen käyttöä koskevaan asiaan. Kirjeenvaihto säilytetään asianmukaisesti suojattuna asian käsittelyn ajan ja kohtuullinen aika sen jälkeen, jotta ongelmatilanteissa voidaan palata aiempaan kirjeenvaihtoon. Kirjeenvaihtoa käsittelevät vain Aatos Vision Oy:n työntekijä ja yhteistyökumppani, joka vastaa sovelluksen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä.

6. Mistä saamme tietoja?

Emme kerää käyttäjien tietoja mistään muualta, vaan kaikki tiedot ovat käyttäjän itsensä antamia.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle?

Henkilötietojen käsittelyssä on mukana yhteistyökumppani, joka vastaa sovelluksen teknisestä ylläpitämisestä ja kehittämisestä Aatos Vision Oy:n ohjauksessa. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Yhteistyökumppani on sitoutunut käsittelemään tietoja vain sovelluksen ylläpitoa varten, eikä siirrä niitä omaan tai kolmansien osapuolten käyttöön. 

Sovelluksen taustajärjestelmän palveluntarjoaja on Google. Henkilötiedot sijaitsevat Euroopassa, Frankfurtissa. Mutta niihin voi olla huolto- tai ylläpitoyhteyksiä ETA-alueen ulkopuolelta, jolloin henkilötietoja saattaa siirtyä Euroopan Unionin ulkopuolelle. Google ja Googlen alihankkijat ovat kuitenkin sitoutuneet sopimuksella käsittelemään tietoja vain Aatos Visionin palveluiden ja sovelluksen ylläpitämiseksi, eivätkä käytä näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Euroopan ulkopuolelle kohdistuvissa siirroissa Google käyttää lainmukaisuusperusteena EU komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, jotka sitovat Googlea ja sen alihankkijoita henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän erillistä suostumusta.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään säilytämme niitä?

Rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla kehittyneillä suojaustekniikoilla. Tiedon välittämiseen käytetään suojattua yhteyttä. Järjestelmän käyttö vaatii käyttäjätunnusta ja salasanaa ja ylläpidolla on käytössään kaksivaiheinen tunnistautuminen, jolloin ylläpidon käyttäjätunnusten ja salasanojen vahingossa tapahtuva paljastuminen ei yksin riitä vielä tietoihin pääsyyn.

Tietoja pääsevät käyttämään ainoastaan Aatos Vision Oy:n valtuuttamat ylläpitäjät ja kehittäjät. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Kun käyttäjä peruuttaa suostumuksen tämän ilmoituksen kohdan 4 tavalla, poistuvat kaikki tiedot rekisteristämme.

Kaikki yhteydet sovellukseen ja sen taustajärjestelmiin ovat salattuja.

Puhelimesi haltuun saamalla tallentamiisi tietoihin voi päästä joku kolmas osapuoli, joten huolehdithan, että pidät puhelimesi suojattuna ulkopuolisilta ja käytät esimerkiksi automaattista lukitusta ja pääsykoodia puhelimessa, jos joudut jättämään sen valvomatta.

9. Automaattiset yksittäispäätökset ja profilointi

Emme tee sovelluksen käyttäjien osalta minkäänlaista profilointia, emmekä sellaisia automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeusvaikutuksia käyttäjiin.

10. Mainonta sovelluksessa

Sovelluksessa on mainontaa, joka on sovelluksen arvioidulle käyttäjäryhmälle kohdennettua, aihepiiriin liittyvää ja sisältää tuotesijoittelua. Mainontaa varten emme kerää käyttäjätietoja, emmekä kohdenna mainontaa henkilökohtaisella tasolla, vaan mainokset ovat ennalta myytyjä paikkoja, joita mainostajat pystyvät hyödyntämään. Mainosta painamalla pääsee suoraan mainostajan sivulle ja heidän sivuillaan pätevät heidän tietosuojakäytännöt, joihin Aatos Vision Oy ei voi vaikuttaa. Tutustu siis aina huolella näiden mainostajien omiin tietosuojakäytäntöihin, jos käytät heidän sivustojaan ja palveluitaan. Emme kerää kävijätilastointia, mutta mainostaja saattaa sitä tehdä omilla sivuillaan.

11. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Tämä tapahtuu sovelluksen kautta käyttäjän omilla toimilla. Aatos Vision ei käsittele käyttäjien sovellukseen tallentamia tietoja oma-aloitteisesti.

Muiden kuin sovellukseen ja sen taustajärjestelmiin tallennettujen tietojen tarkastaminen on maksutonta, jos siitä, kun edellisen kerran rekisterin tiedot on saatu tarkastettavaksesi, on kulunut aikaa yli vuosi.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Emme kuitenkaan käsittele henkilötietojasi oikeutettuun etuumme tai yleiseen etuun vedoten, jolloin vastustamisoikeutta ei tarvitse käyttää.

Oikeutta tietojen siirtämiseen toiseen vastaavaan järjestelmään ei tällä hetkellä voida teknisesti toteuttaa. Voimme kuitenkin toimittaa sinulle tietosi erillisestä pyynnöstä konekielisesti luettavassa muodossa.  

Epäasiallisen tai laittoman henkilötietojen käsittelyn osalta kaikilla on aina oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Toivomme, että ilmoitat tällaiset epäilyt kuitenkin ensisijaisesti tämän ilmoituksen kohdassa 2 oleviin yhteystietoihin, että voimme korjata ongelman nopeasti. Alla on valvontaviranomaisemme yhteystiedot, jonne valitukset voi osoittaa:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite:
PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset vaikuttavat henkilötietojen käsittelyn keinoihin tai tarkoituksiin tai oikeuksiesi käyttööön, tiedotamme muutoksista suoraan sinua sähköpostiosoitteeseen, jolla olet rekisteröitynyt tai sovelluksen ilmoitusten kautta.


Applikaation käyttöehdot

Oirepäiväkirja applikaation käyttöehdot

Päivitetty 20.5.2021

Oirepäiväkirja-sovellusta ylläpitää Aatos Vision Oy.

Rekisteröitymällä palveluun vahvistat hyväksyväsi alla olevat ehdot.

Henkilötietojen käyttö ja suojaus

Sovelluksella voi seurata henkilön/henkilöiden ravintoa, lääkitystä, vointia ja oireita. Sovelluksen käyttöä varten on luotava käyttäjätili ja sovellusta käytetään kirjaamalla siihen terveyteen liittyviä henkilötietoja.

Sovelluksen taustajärjestelmä on suojattu kehittyneillä suojaustekniikoilla ja tiedon välittämiseen käytetään suojattua yhteyttä. Järjestelmän käyttö vaatii käyttäjätunnusta ja salasanaa, ja tietoja pääsevät käyttämään ainoastaan Aatos Vision Oy:n valtuuttamat ylläpitäjät ja kehittäjät, sekä taustajärjestelmän palveluntarjoajan henkilöstö siltä osin kuin on palvelun toiminnan kannalta välttämätöntä.

Henkilötietojen käsittelystä voit lukea tarkemmin tietosuojaselosteesta.

Saatavuus ja takuu

Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä ja sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Sovelluksen toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä ei myönnetä takuita eikä sovelluksen ylläpitäjä ole velvollinen korvaamaan sovelluksen käytöstä tai siihen liittyvistä ongelmatilanteista aiheutuvia vahinkoja. Emme takaa, että sovellus olisi saatavilla ja toimiva kaikilla laitteilla. Sovelluksen toimintoja voidaan muokata tai niitä voidaan poistaa ilman erillistä ilmoitusta.

Sovelluksen käytöstä aiheutuvat kulut

Sovellus vaatii toimiakseen internet-yhteyden. Käyttäjä on vastuussa tiedonsiirtokuluista ja muista sovelluksen käyttöön liittyvistä maksuista.

Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeus

Sovelluksen käyttöä varten luotu käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikista kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta sovelluksen käytöstä. Käyttäjä ei saa kopioida tai muokata sovellusta tai muulla tavoin käsitellä siihen kuuluvaa lähdekoodia.

Käyttöoikeus sovellukseen voidaan poistaa, jos sovelluksen käyttö on epäasiallista, haittaa palvelun toimintaa tai on näiden ehtojen vastaista.

Ehtojen muuttaminen

Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, mukaan lukien minkä tahansa osan muokkaus, poistaminen ja/tai lisääminen. Jos teemme näihin käyttöehtoihin olennaisia muutoksia, kerromme siitä käyttäjälle lähettämällä sähköpostia hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.


Nettisivujen tietosuoja-ilmoitus

Nettisivuston tietosuojailmoitus

Päivitetty 07.06.2021

Oirepäiväkirja-sovelluksen internet sivustoa ylläpitää Aatos Vision Oy.

Verkkosivusto käyttää WordPress-sivuston omaa anonyymiä kävijätilastointipalvelua. Palvelun avulla seuraamme sivuston kävijämääriä ja analysoimme sitä miten sivustoa käytetään. IP-soitetta ei missään vaiheessa tallenneta palvelimelle eikä muita henkilötietoja kerätä. 


Kiitos luottamuksesta!

%d bloggaajaa tykkää tästä: